มาร์ชประดู่

เขียวเหลืองเรืองแรงแสงกล้า คือแหล่งศึกษาร่วมรวมน้ำใจ

ประดู่ทรงธรรมล่ำลือชื่อเสียงระบือลั่นไกล รักเกียรติวินัยน้ำใจเลิศล้ำ
เราเพียรร่ำเรียนพร้อมหน้า มั่นศาสนาบูชาน้อมนำ
ถือมั่นประพฤติแต่ดีทำล้วนแต่ที่ควรทำ    ประดู่ทรงธรรมนามนี้เลิศล้ำสำคัญ
พวกเรารักพื้นพสุธา รักองค์ราชาราชินีปิ่นศรีสรรค์
ชีวิตเราอุทิศเพื่อไทยเรานั้น ทุกคนยึดมั่นจรรโลงอธิปไตย
เลือดเราเขียวและเหลืองเฟื่องฟู ผองเราเชิดชูให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

เลือดเราเข้มข้นนักประจักษ์แก่ใจ เขียวเหลืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรคู่ฟ้าและดิน

ประดู่รำลึก

เป็นฉันใดใจยังมั่นคง    
จะดำรงเกียรติประดู่มิรู้สิ้น
งามแสนงามเขียวเหลืองจะงามดังใจถวิล  
ตราบแผ่นดินชื่อไว้ประดู่ในทรงธรรม
นานแม้นานจะเท่านานใจอยู่คู่ถิ่นนี้     
เราจะมอบชีวิตยอมพลีเพื่อความทรงจำ
ลาขอลาด้วยศรัทธาอันสูงล้ำ    
จำฉันขอจดจำประดู่ทรงธรรมชั่วนิรันดร

 

เนื้อเพลงโรงเรียน มาร์ชประดู่ และ ประดู่รำลึก