โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1160/3
ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.024579830

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
Email >>>Pradoonai@pradoonai.ac.th www.pradoonai.ac.th
https://www.facebook.com/Pradoonaisongtham.School


                                                                           

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด