ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ประดู่นิทรรศ2010
ครูชมพูนุท ศรีสุวรรณทัช 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ