ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ประดู่นิทรรศ2010


 
ครูปรีชา  โมฬี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ