ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ประดู่นิทรรศ2010 
  ครูชูศรี  ทีปสร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย