ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ประดู่นิทรรศ2010
ครูพชร  นันทสกุลวิโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์