ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ประดู่นิทรรศ2010


ครูสมชาย เต็มประสิทธิศักดิ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ